Darkosvet.cz
Nejprodávanější
KALENDÁŘ
Sestavuji aktuální kalendář ...
Informace
ZBOŽÍ SKLADEM Většinu zboží máme skladem, ale některé bohužel na dodání. Doba dodání 7-10dní, samozřejmě jste od nás informováni kdy asi tak zboží budeme moct odeslat. Počkáme na Vaše odsouhlasení a ihned objednáme.
QR kod
Počítadlo
Online: 3
Dnes: 24
Včera: 451
Celkem: 90316
Úvodní stránka > Obchodní podmínky > Reklamační řád

Reklamační řád

1. Reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží.

2. Prodávající je při prodeji výrobku povinen zákazníkovi poskytnout takové údaje, aby se kupující mohl seznámit s parametry nabízeného zboží, cenou, se způsobem přepravy, s úhradou a lhůtou dodání.

3. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.darkosvet.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

5. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

6. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom.

7. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronickou poštou na info@darkosvet.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

8. Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost prodávajícímu v co nejdříve písemně na e-mailovou adresu info@darkosvet.cz, případně písemně na adresu sídla prodávajícího.

9. Ve své žádosti o reklamaci (na stahnutí níže) daného zboží nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží, případně kopii účtenky.

  Reklamační protokol.doc

Reklamační protokol.pdf

 

 10. Na základě předešlého kontaktu se kupující domluví s prodávajícím na způsobu předání reklamovaného zboží.

11. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

12. Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím.

13. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Zasilkovna
Nahoru Tisknout
Dárkosvět.cz
TOPlistCatalog Clonet - evropský katalogToplink - katalog odkazůSeoLink.czInternetové shopy